نمایش 9 24 36

سوپر تاندم یخچالی نانو کوتینگ آرام بند یونی هوپر کد WB1208

8,370,000 تومان23,724,000 تومان
 • تاندم یخچالی
 • آرام بند
 • کف دایموند جهت جلوگیری از لیز خوردن
 • رنگ نیکل مات
 • یونیت 45 و 60
 • ارتفاع 46.5 و 88 و 120 و 148 و 170
 • 2 و 3 و 4 و 5 و 6 طبقه

سوپر یخچالی 20 + 100 آی تک کد M_V700

3,260,000 تومان3,954,000 تومان
 • فلزی
 • دارای 6 سایز : یونیت \ 35 \ 40 \ 45 \ 50 \ 55 \ 60 سانتی متر
 • ارتفاع 100+20 سانتی متر
 • مناسب برای یونیت های ایستاده

سوپر یخچالی 20 + 120 آی تک کد M_V701

3,590,000 تومان3,954,000 تومان
 • فلزی
 • دارای 6 سایز : یونیت \ 35 \ 40 \ 45 \ 50 \ 55 \ 60 سانتی متر
 • ارتفاع 120+20 سانتی متر
 • مناسب برای یونیت های ایستاده

سوپر یخچالی 20 + 140 آی تک کد M_V702

3,793,000 تومان4,241,000 تومان
 • فلزی
 • دارای 6 سایز : یونیت \ 35 \ 40 \ 45 \ 50 \ 55 \ 60 سانتی متر
 • ارتفاع 140+20 سانتی متر
 • مناسب برای یونیت های ایستاده

سوپر یخچالی 20 + 160 آی تک کد M_V703

4,140,000 تومان4,352,000 تومان
 • فلزی
 • دارای 6 سایز : یونیت \ 35 \ 40 \ 45 \ 50 \ 55 \ 60 سانتی متر
 • ارتفاع 160+20 سانتی متر
 • مناسب برای یونیت های ایستاده

سوپر یخچالی 20 + 180 آی تک کد M_V704

4,258,000 تومان4,865,000 تومان
 • فلزی
 • دارای 6 سایز : یونیت \ 35 \ 40 \ 45 \ 50 \ 55 \ 60 سانتی متر
 • ارتفاع 180+20 سانتی متر
 • مناسب برای یونیت های ایستاده

سوپر یخچالی 20 + 200 آی تک کد M_V705

4,783,000 تومان5,206,000 تومان
 • فلزی
 • دارای 6 سایز : یونیت \ 35 \ 40 \ 45 \ 50 \ 55 \ 60 سانتی متر
 • ارتفاع 200+20 سانتی متر
 • مناسب برای یونیت های ایستاده

سوپر یخچالی 20 + 60 آی تک کد M_V706

2,649,000 تومان2,749,000 تومان
 • فلزی
 • دارای 6 سایز : یونیت \ 35 \ 40 \ 45 \ 50 \ 55 \ 60 سانتی متر
 • ارتفاع 60+20 سانتی متر
 • مناسب برای یونیت های ایستاده