نمایش 1–8 از 35 نتیجه

نمایش 9 24 36

مکانیزم تاپ لاین EM2 دو درب توکار 15 کیلوگرمی فانتونی کد K022

1,115,136 تومان
 •  ریلی
 • بدون آرامبند
 • 2 درب
 • وزن درب 15 کیلو
 • دارای 4 عدد هدایت کننده بالای درب
 • دارای 4 عدد هدایت کننده پایین درب
 • دارای 4 عدد استاپر
 • دارای 4 شاخه پروفیل 200 سانتی
 • توکار

مکانیزم تاپ لاین MG1 تک درب شیشه ساختمانی بدون پروفیل کف با عرض حداکثر 120 فانتونی کد K102

13,381,632 تومان
 • تک درب
 • شیشه ای
 • عرض حد اکثر 120 سانت
 • دارای یک ست مکانیزم قرقره و متعلقات
 • دارای یک ست آرامبند
 • دارای یک شاخه پروفیل بالا 240 سانت
 • دارای یک شاخه کاور پروفیل بالا 240 سانت
 • دارای آرامبند
 • توکار
 • کات تو سایز

مکانیزم تاپ لاین MW1 تک درب چوبی ساختمانی بدون پروفیل کف عرض حداکثر 120 فانتونی کد K101

111,513,600 تومان
 • تک درب
 • چوبی
 • عرض حد اکثر 120 سانت
 • دارای یک ست مکانیزم قرقره و متعلقات
 • دارای یک ست آرام بند
 • دارای یک شاخه پروفیل بالا 240 سانت
 • دارای یک شاخه کاور پروفیل بالا 240 سانت
 • دارای یک شاخه پروفیل هدایت کننده پایین داخل درب 120 سانت
 • دارای آرامبند
 • توکار
 • کات تو سایز

مکانیزم تاپ لاین QM2 دو درب توکار بدون پروفیل کف با عرض حداکثر 240 فانتونی کد K423

6,690,816 تومان
 • ریلی
 • بدون پروفیل کف
 • عرض کار حداکثر 240 سانت
 • دارای آرامبند
 • قابلیت کات تو سایز
 • دارای 2 ست مکانیزم قرقره بالا
 • دارای 2 شاخه پروفیل بالا 240 سانتی
 • دارای 1 شاخه کاور پروفیل بالا 240 سانتی
 • دارای 1 شاخه پروفیل هدایت کننده پایین 240 سانتی
 • توکار
 • دو درب

مکانیزم تاپ لاین RM2 دو درب توکار عرض حداکثر 300 فانتونی کد K323

2,458,368 تومان
 • دو درب
 • توکار
 • ریلی
 • بدون آرامبند
 • عرض حداکثر 300 سانت
 • دارای 8 عدد مکانیزم قرقره بالا و پایین 80 کیلیویی
 • دارای 2 شاخه پروفیل بالا و پایین 300 سانتی
 • دارای 4 عدد استوپر انتهایی
 • دارای قابلیت کات تو سایز
 • وزن درب 40 کیلو گرم

مکانیزم تاپ لاین RM3 سه درب توکار عرض حداکثر 300 فانتونی کد K324

3,117,312 تومان
 • ریلی
 • سه درب
 • توکار
 • وزن درب 40 کیلو
 • عرض هر درب 1 متر
 • بدون آرامبند
 • عرض حداکثر 300 سانت
 • دارای 12 عدد مکانیزم قرقره بالا و پایین 80 کیلیویی
 • دارای دو شاخه پروفیل بالا و پایین 300 سانتی
 • دارای چهار عدد استوپر انتهایی

مکانیزم تاپ لاین TM2 دو درب توکار شیشه ای عرض حداکثر 240 فانتونی کد K523

3,902,976 تومان
 • 2 درب
 • توکار
 • شیشه ای
 • عرض حداکثر 240 سانت
 • دارای آرامبند
 • دارای 2 ست مکانیزم قرقره بالا
 • دارای یک شاخه پروفیل بالا 240 سانتی
 • بدون پروفیل کف