نمایش 9 24 36

سوپر لردر لولایی مدل اسلیم شیشه سالید هد عرض آزاد فانتونی کد E241_E242_E243_E244_E245

23,256,000 تومان
 • لولایی
 • عرض آزاد
 • متصل به بدنه
 • دارای آرام بند
 •  دارای 4 کشو اینر بلند اسلیم شیشه با فرانت آلومینیوم
 • دارای 1 کشو اینر کوتاه اسلیم شیشه با فرانت آلومینیوم
 • 5 عمق : 30 _ 35 _ 40 _ 45 _ 50 سانت

سوپر لردر لولایی مدل اسلیم شیشه گلس هد عرض آزاد فانتونی کدE251_E252_E253_E254_E255

20,433,600 تومان
 • لولایی
 • عرض آزاد
 • متصل به بدنه
 • دارای 4 کشو اینر بلند اسلیم شیشه با براکت شیشه
 • دارای 1 کشو اینر کوتاه اسلیم شیشه با براکت شیشه
 • دارای آرام بند
 • در 5 عمق : 30 _ 35 _ 40 _ 45 _ 50 سانت
 • بدون شیشه جلو

سوپر لردر لولایی مدل دبل باکس عرض آزاد فانتونی کد E211_E212_E213_E214_E215

15,984,000 تومان
 • لولایی
 • عرض آزاد
 • دارای آرام بند
 • دارای 4 کشو اینر بلند دبل باکس با فرانت آلومینیوم
 • دارای 1 کشو اینر کوتاه دبل باکس با فرانت آلومینیوم
 • متصل به بدنه
 • 5 عمق : 30 _ 35 _ 40 _ 45 _ 50 سانت
خاکستری
سفید
مشکی

کشوی جا قابلمه و تابه داسی کد F046

3,575,000 تومان3,685,000 تومان
 • 1 طبقه
 • 3 رنگ : مشکی _ سفید _ خاکستری
 • مناسب برای یونیت های زمینی و ایستاده
 • مناسب برای یونیت عرض 90 سانتی متر
 • دارای 9 سانتی متر
خاکستری
سفید
مشکی

کشوی چند منظوره ( لردر ) داسی کد F040_041_042_043_044_045

2,420,000 تومان2,937,000 تومان
 • مناسب برای یونیت های ایستاده
 • 1 طبقه
 • 3 رنگ : مشکی _ سفید _ خاکستری
 • مناسب برای 6 سایز یونیت : \ 20 \ 25 \ 30 \ 40 \ 50 \ 60 سانتی متر
 • ارتفاع 9 سانتی متر

سوپر لردر لولایی مدل اسلیم سالید هد فانتونی کد E221_E222_E223_E224_E225

20,851,200 تومان
 • لولایی
 • عرض آزاد
 • دارای آرامبند
 • دارای 5 کشو :  4 کشو اینر بلند اسلیم با فرانت آلومینیوم _ 1 کشو اینر کوتاه اسلیم با فرانت آلومینیوم
 • در 5 عمق : 30 _ 35 _ 40 _ 45 _ 50 سانتی متر
 • نوع اتصال : متصل به بدنه

سوپر لردر لولایی مدل اسلیم گلس هد فانتونی کد E231_E232_E233_E234_E235

18,028,800 تومان
 • لولایی
 • عرض آزاد
 • دارای آرامبند
 • دارای 5 کشو : 4 کشو اینر بلند اسلیم با براکت شیشه _ 1 کشو اینر کوتاه اسلیم با براکت شیشه 
 • در 5 عمق : 30 _ 35 _ 40 _ 45 _ 50 سانتی متر
 • بدون شیشه جلو
 • نوع اتصال : متصل به بدنه