نمایش 1–8 از 19 نتیجه

نمایش 9 24 36

ریل بدنه دار اسلیم اینر بلند با براکت و فرانت شیشه فانتونی کد B426_B427_B428_B429_B430

3,170,000 تومان
 • اسلیم اینر
 • ارتفاع بلند
 • جنس آنترازیت
 • سری اسلیم
 • 5 عمق : 30 _ 35 _ 40 _ 45 _ 50 سانت
 • نوع ریگلاژ 3D
 • تحمل وزن 40 کیلو
 • دارای آرام بند
 • ارتفاع پشت کشو 148 میلیمتر
 • ریل همراه با براکت و فرانت شیشه

ریل بدنه دار اسلیم اینر بلند با فرانت آلومینیوم فانتونی کد B416_B417_B418_B419_B420

3,700,000 تومان
 • اسلیم اینر
 • ارتفاع بلند
 • بدنه دار
 • جنس آنترازیت
 • سری اسلیم
 • وع ریگلاژ 3D
 • دارای آرام بند
 • ارتفاع پشت کشو 148 میلیمتر
 • همراه با فرانت آلومینیوم
 • تحمل وزن 40 کیلو
 • 5 عمق : 30 _ 35 _ 40 _ 45 _ 50 سانت

ریل بدنه دار اسلیم اینر کوتاه با براکت و فرانت شیشه فانتونی کد B421_B422_B423_B424_B425

2,650,000 تومان
 • اسلیم اینر
 • بدنه دار
 • ارتفاع کوتاه
 • جنس آنترازیت
 • سری اسلیم
 • 5 عمق : 30 _ 35 _ 40 _ 45 _ 50 سانت
 • نوع ریگلاژ 3D
 • دارای آرام بند
 • ارتفاع پشت کشو 63 میلیمتر
 • همراه با براکت و فرانت شیشه
 • تحمل وزن 40 کیلو

ریل بدنه دار اسلیم اینر کوتاه با فرانت آلومینیوم فانتونی کد B411_B412_B413_B414_B415

2,910,000 تومان
 • اسلیم اینر
 • بدنه دار
 • ارتفاع کوتاه
 • جنس آنترازیت
 • سری اسلیم
 • نوع ریگلاژ  3D
 • دارای آرام بند دارد
 • ارتفاع پشت کشو 63 میلیمتر
 • همراه با فرانت آلومینیوم
 • 5 عمق : 30 _ 35 _ 40 _ 45 _ 50 سانت
 • تحمل وزن 40 کیلو

ریل بدنه دار اسلیم بلند فانتونی کد B406_B407_B408_B409_B410

2,200,000 تومان
 • سری اسلیم
 • بدنه دار
 • جنس آنترازیت
 • نوع ریگلاژ  3D
 • دارای آرام بند
 • ارتفاع پشت کشو 148 میلیمتر
 • ارتفاع بلند
 • تحمل وزن 40 کیلو
 • 5 عمق : 30 _ 35 _ 40 _ 45 _ 50 سانت

ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینر بلند با براکت شیشه جلو فانتونی کد B526_B527_B528_B529_B530

3,610,000 تومان
 • اینر
 • سری اسلیم شیشه
 • ارتفاع بلند
 • بدنه دار
 • جنس آنترازیت
 • نوع ریگلاژ  3D
 • دارای آرام بند
 • ارتفاع پشت کشو 148 میلیمتر
 • تحمل وزن 40 کیلو
 • 5 عمق : 30 _ 35 _ 40 _ 45 _ 50 سانت
 • براکت و فرانت شیشه

ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینر بلند با فرانت آلومینیوم فانتونی کد B516_B517_B518_B519_B520

4,140,000 تومان
 • ارتفاع بلند
 • سری اسلیم شیشه ای
 • بدنه دار
 • جنس آنترازیت
 • نوع ریگلاژ  3D
 • دارای آرام بند
 • ارتفاع پشت کشو 148 میلیمتر
 • ارتفاع بلند
 • 5 عمق : 30 _ 35 _ 40 _ 45 _ 50 سانت
 • فرانت آلومینیوم
 • تحمل وزن 40 کیلو

ریل بدنه دار اسلیم شیشه اینر کوتاه با براکت شیشه جلو فانتونی کد B521_B522_B523_B524_B525

3,080,000 تومان
 • اینر
 • سری اسلیم شیشه
 • ارتفاع کوتاه
 • بدنه دار
 • جنس آنترازیت
 • نوع ریگلاژ  3D
 • دارای آرام بند
 • ارتفاع پشت کشو 63  میلیمتر
 • تحمل وزن 40 کیلو
 • 5 عمق : 30 _ 35 _ 40 _ 45 _ 50 سانت
 • براکت و فرانت شیشه